Knoch IR Unternehmen

< Infrarot Heizstrahler für Babys
10.02.2017 10:43 Age: 1 year

White Glare - sv?tová novinka v infra?ervené technologii


Knoch Infrarot p?edstavuje sv?tovou novinku v infra?ervené technologii - White Glare.... Zá?i?e White Glare generují teplo stejným zp?sobem jako zá?i?e Low Glare nebo Golden Glare. Žhavené médium je zah?íváno na teplotu až 2700 Kelvin a vyza?uje infra?ervené zá?ení, které pak zah?ívá lidské t?lo. Zvláštností technologie White Glare je topná trubice. Tato vyza?uje krom? infra?erveného zá?ení také bílé = viditelné sv?tlo. Proto je infra?ervený tepelný zá?i? s technologií White Glare vhodný také jako sv?telný zdroj. Možné oblasti pro jeho nasazení jsou nap?íklad terasy nebo balkóny. V takovém p?ípad? sta?í jediný p?ístroj - pro oh?ívání i osv?tlení.


Infračervená technologie jmenovitě

Infrarotstrahler mit Golden Glare Technologie

Golden Glare

Zářič se zlatými trubicemi vytváří infračervené záření A a B pomocí wolframové žhavící spirály a pomocí svého povlaku filtruje viditelné světlo. Lampy s dlouhou životností fungují déle než 5000 hodin a dosahují až 90% tepelné účinnosti.

Infrarotstrahler mit Low Glare Technologie

Low Glare

V případě technologie Low-Glare vzniká pouze asi 15% viditelného světla v porovnání se zářiči Golden Glare. Infračervené záření obsahuje větší podíl infračerveného světla z neviditelného spektra. Lampy s dlouhou životností fungují déle než 5000 hodin a dosahují až 90% tepelné účinnosti.

Infrarotstrahler mit White Glare Technologie

White Glare - světová novinka!

Jemné teplo - s teplým bílým světlem "pro čtení" s teplotou 2700 Kelvin. Vývin tepla zůstává zcela zachován - při úplném odstranění podílu červeného světla, které je 100% absorbováno speciálním povlakem.

Magic Focus Technologie

Magic Focus

Díky reflektorům z vysoce lesklého hliníku a s nejmodernějšími metodami Raytracing vykazují veškeré zářiče ComfortSun bezkonkurenční efektivitu v oblasti vytápění: Až 90% použité energie se mění na teplo. Lampy s dlouhou životností fungují déle než 5000 hodin a dosahují až 90% tepelné účinnosti.