Knoch IR Unternehmen

Knoch Infrarot – Servis

Montáž

 • Elektrické instalace smí provádět výhradně odborník - elektrotechnik.
 • Přístroje s třídami ochrany IPX4 a IPX5 jsou přípustné k interiérovému a exteriérovému použití.
 • Proudové okruhy sloužící k připojení topných přístrojů musí mít jištění minimálně 16 A.
 • Topný přístroj musí být instalován ve výšce minimálně 1800 mm nad podlahou (viz Návod k obsluze).
 • Topný přístroj nesmí být umístěn přímo pod zásuvkami, rozvodnými krabicemi, vypínači, nebo elektrickými vedeními.
 • V případě použití v mokrých prostorách respektujte prováděcí předpisy VDE 0100, díl 701.

Bezpečnostní upozornění

 • Přístroj za provozu nikdy neponechávejte bez dozoru!
 • POZOR! Některé součásti produktu se mohou zahřívat na vysokou teplotu a mohou způsobit popáleniny! Buďte zvláště opatrní, pokud jsou přítomny děti nebo osoby vyžadující dohled!
 • Nezakrývejte přístroj za provozu, ani pokud je horký - nebezpečí vzniku požáru!
 • Nedívejte se přímo, po dlouhou dobu ani z krátké vzdálenosti do IR-halogenových lamp během jejich provozu!
 • Infračervené teplo může při nesprávném používání způsobit poškození očí (tepelné poškození sítnice, ohrožení rohovky a oční čočky, šedý zákal) a pokožky (IR-zarudnutí kůže, popáleniny). Z tohoto důvodu respektujte Montážní návod (viz Návod k obsluze).

Zákaznický servis

 • Výměnu defektních napájecích šňůr nebo lamp smí provádět výhradně výrobce, zákaznický servis výrobce, nebo kvalifikovaný personál (elektrotechnik).

Infračervená technologie jmenovitě

Infrarotstrahler mit Golden Glare Technologie

Golden Glare

Zářič se zlatými trubicemi vytváří infračervené záření A a B pomocí wolframové žhavící spirály a pomocí svého povlaku filtruje viditelné světlo. Lampy s dlouhou životností fungují déle než 5000 hodin a dosahují až 90% tepelné účinnosti.

Infrarotstrahler mit Low Glare Technologie

Low Glare

V případě technologie Low-Glare vzniká pouze asi 15% viditelného světla v porovnání se zářiči Golden Glare. Infračervené záření obsahuje větší podíl infračerveného světla z neviditelného spektra. Lampy s dlouhou životností fungují déle než 5000 hodin a dosahují až 90% tepelné účinnosti.

Infrarotstrahler mit White Glare Technologie

White Glare - světová novinka!

Jemné teplo - s teplým bílým světlem "pro čtení" s teplotou 2700 Kelvin. Vývin tepla zůstává zcela zachován - při úplném odstranění podílu červeného světla, které je 100% absorbováno speciálním povlakem.

Magic Focus Technologie

Magic Focus

Díky reflektorům z vysoce lesklého hliníku a s nejmodernějšími metodami Raytracing vykazují veškeré zářiče ComfortSun bezkonkurenční efektivitu v oblasti vytápění: Až 90% použité energie se mění na teplo. Lampy s dlouhou životností fungují déle než 5000 hodin a dosahují až 90% tepelné účinnosti.